Blog Action Day-Reganosa

Os bos de FaqOff me invitaron fai tempo a escribir un post sobre o Blog Action Day, o único que tiña que facer era escribir sobre un tema ligado co medio ambente.

Porén, vou criticar un pouco o tema de Reganosa, moi falado en Galiza mais pouco en España, e por iso a idea de sacalo. Na Galiza dende fai un tempo temos un Goberno teóricamente de esquerdas, e teóricamente máis concienciado co Medio Ambente, sobre todo no caso do Bloque Nacionalista Galego.

Pois ben, despois de anos de loitar en contra da explotación descarada dos recursos naturais galegos sen recibir demasiado a cambio, resulta que o actual goberno galego decide continuar coa idea de instalar en Ferrol unha pranta de gas
. Porén, os barcos atracan en Ferrol, surten de gas á pranta de Reganosa e mediante gasoductos enví­ase pola Pení­nsula.

Reganosa admitiu que a pranta de gas estarí­a mellor fora da rí­a, e namentras as cousas seguen aí­, co perigo que pode ter unha pranta de gas tan perto da cidadaní­a. Si, sei que todos sabemos que estas cousas pasaban fai tempo, pero que segan a facerse no 2007…é vergoñento cando menos.

Para máis información tedes o blogue do Comité Cidadán de Emerxencia para a Rí­a de Ferrol, con información actualizada sobre o conflicto.

Los buenos de FaqOff me invitaron hace tiempo a escribir un post sobre el Blog Action Day, lo único que tení­a que hacer era escribir sobre un tema ligado con el medio ambiente.

Por tanto, voy a criticar un poco el tema de Reganosa, muy hablado en Galiza pero poco en España, y por eso la idea de sacarlo. En Galiza desde hace un tiempo tenemos un Gobierno teóricamente de izquierdas, y teóricamente más concienciado con el Medio Ambiente, sobre todo en el caso del Bloque Nacionalista Galego.

Pues bien, después de años de luchar en contra de la explotación descarada de los recursos naturales gallegos sin recibir demasiado a cambio, resulta que el actual gobierno gallego decide continuar con la idea de instalar en Ferrol una planta de gas
. Por tanto, los barcos atracan en Ferrol, surten de gas a la planta de Reganosa y mediante gasoductos se enví­a por la Pení­nsula.

Reganosa ha admitido que la planta de gas estarí­a mejor fuera de la rí­a, y mientras las cosas siguen ahí­, con el peligro que puede tener una planta de gas tan cercana da cidadaní­a. Sí­, sé que todos sabemos que estas cosas pasaban hace tiempo, pero que sigan haciéndose en el 2007…es avergonzante cuando menos.

Para más información tenéis el blog del Comité Cidadán de Emerxencia para a Rí­a de Ferrol, con información actualizada sobre el conflicto.