Cómo matar a Sargadelos

Con cousas como esta:

Sargadelos saca nova colección, con 0% do tradicional deseño galego que sempre existiu na marca e abandoando a tradicional cor azul.

Para gustos cores pero eu, que son amante ata a fin dos deseños de Sargadelos, non gosto nada nadiña da nova. Hai certas cousas que está ben que se fagan modernas, mais Sargadelos vive dos seus deseños, e o seu deseño dende sempre foi, con xente galega como Dí­az Pardo e coa súa tí­pica combinación de azul e branco, como nesa figura de Castelao que sempre quixen ter mais o deixo para cando teña casa propia; namentras terei que conformarme co cornamán que sempre agasallo á xente de fóra.

Namentras,Quintana anuncia un investimento de cinco millóns para revalorizar as antigas fábricas de Sargadelos. O que fagan, ninguén o sabe. Xa podemos ir botando a última oración por Sargadelos.

Con cosas como esta:

Sargadelos saca nueva colección, con 0% del tradicional diseño gallego que siempre ha existido en la marca y abandonando el tradicional color azul.

Para gustos colores pero yo, que soy amante hasta el final de los diseños de Sargadelos, no me gusta nada de nada la noticia. Hay ciertas cosas que está bien que se hagan modernas, pero Sargadelos vive de sus diseños, y su diseño desde siempre ha sido, con gente gallega como Dí­az Pardo y con su tí­pica combinación de azul y blanco, como en esa figura de Castelao que siempre quise tener pero lo dejo para cuando tenga casa propia; mientras tendré que conformarme con el cornamán que siempre regalo a la gente de fuera.

Mientras,Quintana anuncia una inversión de cinco millones para revalorizar las antiguas fábricas de Sargadelos. Lo que hagan, nadie lo sabe. Ya podemos ir echando la última oración por Sargadelos.