Cierran Aduaneiros Sem Fronteiras Pechan Aduaneiros Sem Fronteiras

Pecharon Aduaneiros sem Fronteiras. E non o pecharon Berto Yáñez e máis Pánchez, ven de ser pechado por ameaza de orde xudicial.

Para quen non o coñecese, Aduaneiros era un blogue emblema da rede en galego, onde se satirizaban con humor gráfico grandes aspectos do galego ou da Galiza, non en forma de viñeta cómica senón en forma de logos ou deseños, como o mí­tico «Ga lego» co cartaz dos xogos Lego que en tantí­simas camisetas se imprimiu.

Segundo reza o texto de feche:

Sendo requiridos por Dom Pablo Carvajal de la Torre, representante legal de Dona Yolanda Castaño Pereira, a retirar do nosso site o desenho gráfico «Tu Quoque Iolanda?»? e os comentários a ele adjuntos, sob ameaí§a de demanda judicial por delitos de injúrias com publicidade, e nom querendo ferir a delicada sensibilidade da nossa insigne poetisa, Aduaneiros sem Fronteiras, questionando-nos até que ponto tem sentido continuar a fazer humor gráfico neste paí­s e a desenvolver umha autocrí­tica da razom galega, vimos de decidir fechar o nosso site por enquanto o nosso legí­timo direito í  liberdade de expressom nom se veja a salvo de coací§ons judiciárias fora de lugar.

Unha vergoña certamente. A imaxe en cuestión é a seguinte, da que se falou en blogues casteláns como Papel en Blanco:

¿í‰ ferinte? En fin, non o sei, mais a min ao menos paréceme bastante extrema a medida tomada por Iolanda Castaño e seus avogados. ¿Sentará precedente? Agardo que non, ao menos podemos seguir disfrutando do humor de Berto no seu blogue persoal.

Fánse eco da nova tamén Zero Vacas, Galpón de Breogán, ModestoWeb, Apocalipse do porco (e 2), Chuza!, Código Cero Vieiros, e en xeral todo o blogomillo, de luto por un blogue emblemático da rede en galego. Por se non se supón, todo o meu apoio aos Aduaneiros.

Han cerrado Aduaneiros sem Fronteiras. Y no lo han cerrado Berto Yáñez y Pánchez, ha sido cerrado por amenaza de orden judicial.

Para quien no lo conociese, Aduaneiros era un blog emblema de la red en gallego, donde se satirizaban con humor gráfico grandes aspectos del gallego o de Galiza, no en forma de viñeta cómica sino en forma de logos o diseños, como el mí­tico «Ga lego» con el cartel de los juegos Lego que en tantí­simas camisetas se ha impreso.

Segundo reza el texto de cierre:

Siendo requeridos por Don Pablo Carvajal de la Torre, representante legal de Doña Yolanda Castaño Pereira, a retirar do nuestro sitio el diseño gráfico «Tu Quoque Iolanda?»? y los comentários a él adjuntos, sobre amenaza de demanda judicial por delitos de injurias con publicidad, y no queriendo herir la delicada sensibilidad de nuestra insigne poetisa, Aduaneiros sem Fronteiras, cuestionándonos hasta qué punto tiene sentido continuar haciendo humor gráfico en este paí­s y a desarollar una autocrí­tica de la razón gallega, venimos de decidir el cierre de nuestro sitio por cuanto nuestro legí­timo derecho a la libertad de expresión no se vea a salvo de coacciones judiciales fuera de lugar.

Una verguenza ciertamente. La imagen en cuestión es la siguiente, de la que se habló en blogs castellanos como Papel en Blanco:

¿Es hiriente? En fin, no lo sé, pero a mí­ al menos me parece bastante extrema la medida tomada por Iolanda Castaño y sus abogados. ¿Sentará precedente? Espero que no, al menos podemos seguir disfrutando del humor de Berto en su blog personal.

Se hacen eco de la noticia también Zero Vacas, Galpón de Breogán, ModestoWeb, Apocalipse do porco (y 2), Chuza!, Código Cero Vieiros, y en general todo el blogomillo, de luto por un blog emblemático de la red en gallego. Por si no se supone, todo mi apoyo a los Aduaneiros.